Facebook
Twitter
YouTube

POVZETKI OCENE OGROŽENOSTI POTRES (18. 12. 2014)

V skladu z 4. členom Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov Zir (Ur. list RS, št. 24/12), objavljamo povzetek ocen ogroženost  "oceno potresne ogroženosti."

ocena ogroženosti POTRES

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

OCENA OGROŽENOSTI POTRES (PDF datoteka)