Facebook
Twitter
YouTube

RAZPIS PRIZNANJA CIVILNE ZAŠČITE 2018 (22. 11. 2017)

Razpis za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite Komisija za izbiro kandidatov za priznanja in nagrade bo upoštevala predloge, ki bodo prispeli na priloženih obrazcih in po e-pošti na naslov dragomir.murko@urszr.si ter v pisni obliki na Izpostavo URSZR Ptuj do 5. januarja 2018.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE