Facebook
Twitter
YouTube

NAČRT ZIR ob pojavu posebno nevarnih BOLEZNI ŽIVALI (6. 3. 2014)

Izpostava URSZR Ptuj je izdelala Regijski načrt zaščite in reševanja ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali v Podravski regiji. V skladu z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12) vabimo vse, da se seznanijo s rešitvami  regijskega načrta zaščite in reševanja.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE