Facebook
Twitter
YouTube

16. REGIJSKI NATEČAJ (12. 9. 2011)

16. REGIJSKI NATEČAJ za izdelavo likovnih in literarnih izdelkov s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na temo “NARAVNE IN DRUGE NESREČE V MOJI OKOLICI” PTUJ

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

EVIDENCA IZDELKA (Word datoteka)

RAZPIS (PDF datoteka)