Facebook
Twitter
YouTube

NATEČAJ (17. 3. 2011)

zapisnik natečaja o najboljših prejetih likovnih in literarnih del na temo naravne in druge nesreče – “Kdo in kako nam pomaga ob različnih nesrečah” za šolsko leto 2010/2011. Na natečaju je sodelovalo sedem vrtcev, šest osnovnih šol.
Vseh udeležencev oziroma sodelujočih učencev je bilo 279 ter 51 mentorjev. Skupna ugotovitev dveh komisij je, da je najaktivnejši vrtec Ptuj ter, da je najaktivnejša Osnovana šola VIDEM PRI PTUJU in podružnična šola Leskovec.
Nagrade najboljšim so bile podeljene na osrednji prireditvi v OŠ Leskovec, 31.5.2011.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

(PowerPoint datoteka)

zapisnik natečaja (Word datoteka)