Facebook
Twitter
YouTube

Sprejem državnih prvakov (21. 10. 2010)

Župan MO Ptuj Dr. Štefan Čelan je sprejel v sredo 20.10.2010 v poročni dvorani MO Ptuj člane ekipe prve pomoči MO Ptuj II., ki so na 16. državnem preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščte in Rdčega križa ponovno bili uspešni in osvojili naslov državnega prvaka. Ob osvojitvi četrtega naslova državnih prvakov jim je osebno čestital in zahvalil za nesebično pomoč, ki jo ob naravnih in drugih nesrečah nudijo človeku potrebnemu pomoči.
Župan MO Ptuj Dr. Štefan Čelan se je zahvalil ekipi in ostalim; Antonič Matjažu-vodi ekipe, članom ekipe Bombek Matjažu, Kuzma Darku, Fridl Janezu, Krajnc Boštjanu,Arnuš Miranu in Ciglar Mihu, mentorici Roziki Ojsteršek in mag. Merc Janezu.
Vodja Izpostave URSZR Korban Jože se je zahvalil županu MO Ptuj Dr. Čelan Štefanu, mag. Merc Janezu, mentorici Roziki Ojsteršek, sekretarki OZ RK Ptuj Marjani Cafuta in članom ekipe;

"Hvala vam za odlično zastopanje naše Podravske regije in veliko volje za skupno delo tudi v prihodnosti vam želimo."
 
Še enkrat iskrena hvala.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE