Facebook
Twitter
YouTube

regijski natečaj (21. 4. 2010)

Regijski natečaj na temo "Naravne in druge nesreče - Živali in nesreče, za šolsko leto 2009/2010" je končan z izborom najboljših del. Na natečaj je prispelo 60 literarnih del, 258 likovnih izdelkov, sodelovali so otroci iz štirih vrtcev, učenci iz desetih osnovnih šol. Skupaj je sodelovalo 332 otrok, učencev ter 55 mentorjev.
Skupna ugotovitev dveh komisij je, da je najaktivnejši vrtec OŠ Majšperk ter, da je najaktivnejša Osnovana šola Majšperk s podružničnimi šoli Stoperce in Ptujska Gora.

Komisija je na državni natečaj posredovala 20 likovnih izdelkov ter 15 literarnih del. Zaključna podelitev državnih priznanj bo v četrtek 13. maja 2010 v Izobraževalnem centru ZIR na Igu pri Ljubljani.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

(Word datoteka)