Facebook
Twitter
YouTube

Sporočilo o izvajanju ukrepov vezanih na požar v podjetju Fragmat (21. 6. 2019)

Agencija RS za okolje in Nacionalni inštitut za javno zdravje sporočata, da na podlagi pridobljenih podatkov obstaja možnost onesnaženja pitne vode na virih zajetje Rak, črpališče RŠ 3/94 in zajetje Malni. Za vira Rak Rak in vrtino RŠ3/94 je bil podan ukrep omejene uporabe vode (pitje in priprava hrane). Za dolgoročno zagotavljanje ustrezne pitne vode, smo danes temu ukrepu dodali priporočilo namestitve učinkovitih filtrov. Rezultati dosedanjih vzorčenj kažejo, da so vsebnosti parametrov pod mejo določljivosti. Vsi sprejeti ukrepi so preventivne nerave. Ob zaznanih odstopanjih, ki bi lahko vplivala na kvaliteto vode iz vodarne Malni, bo takoj sprožen ustrezen mehanizem priprave vode za zagotavljanje največje varnosti omenjenega vodnega vira.

Spoštovani, glede na pridobljene podatke analiz vode in ugotovljeno prisotnost onesnaževal (stiren, benzen, PAH) v odpadnih gasilnih vodah pri gašenju požara v podjetju Fragmat smo v sodelovanju z Inštitutom za raziskovanje Krasa ZRC SAZU ugotovili, da obstaja možnost, da pride do onesnaženja pitne vode na treh virih:
- zajetje Rak Rak (za Hotel Rakov Škocjan),
- črpališče RŠ 3/94 (CŠOD Rakov Škocjan) in
- zajetje Malni.

V torek, 18. 6. 2019, je bil za vira Rak Rak in vrtino RŠ3/94 podan ukrep omejene uporabe vode. Za dolgoročno zagotavljanje ustrezne pitne vode, smo danes temu ukrepu dodali priporočilo namestitve učinkovitih filtrov (z vključeno stopnjo čiščenje z aktivnim ogljem). S tem izrazito preventivnim ukrepom bo zagotovljena varnost za zdravje uporabnikov vode, saj preprečuje onesnaženje vodnega vira in vstop te vode v sistem. Gre torej za trajnejšo rešitev preprečevanja onesnaženja vode na omenjenih virih.

Za zajetje Malni ARSO izvaja spremljanje onesnaževal v vodi, da bomo ob morebitni zaznavi takoj sprožili ustrezne ukrepe za zagotovitev oskrbe z ustrezno kvaliteto pitne vode. Rezultati dosedanjih vzorčenj (površinski tok Raka v Rakovem Škocjanu - Veliki in Mali naravni most, izviri v Kotličih, vrtina RŠ-3/94, izvir Malenščice, Cerkniščica - Dolenja vas, izviri Ljubljanice) kažejo, da so vsebnosti parametrov, ki jih lahko povežemo s požarom, pod mejo določljivosti. Takoj po prejetju strokovne ocene Inštituta za raziskovanje Krasa ZRC SAZU o hitrostih pretakanja podzemnih vodnih tokov na prizadetem območju, z razponi hitrosti ter oceno, kdaj bi onesnaženje lahko doseglo Rakov Škocjan ter vodarno Malni, bomo predlagali nadaljnje ukrepe. Ob zaznanih odstopanjih ali morebitni negotovosti bo takoj sprožen ustrezen mehanizem priprave vode za zagotavljanje največje varnosti omenjenega vodnega vira.

ARSO IN NIJZ

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE