Facebook
Twitter
YouTube

Obvestilo o preklicu ukrepov zaradi posledic požara (20. 6. 2019)

Uprava za varno hrano sporoča, da je na podlagi analize vzorcev iz območja, ki ga je zajel dim požara "Podskrajnik" prenehala veljava nasveta kmetovalcem glede omejitve paše in košnje travinja.

Zaradi požara v tovarn in skladišču izolacijskega materiala Fragmat d.o.o v Podskrajniku, dne 13.06.2019, je Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin na območju, ki ga je zajel dim požara odvzela štiri vzorce travinja in vzorec sibirskih borovnic. Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano je opravil preiskavo na prisotnost policikličnih aromatskih ogljikovodikov.
Dne 17. 06. 2019 je sporočil, da so vsi izvidi vzorcev pod mejo detekcije metode.
S tem preneha veljati nasvet za kmetovalce glede omejitev paše in košnje travinja. Še vedno pa svetujemo, da vidne ostanke pogorišča, odstranite s pašnikov in travnikov ter jih odpeljete v zbirni center Komunale Cerknica.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE