Facebook
Twitter
YouTube

JAVNA OBJAVA PREDLOGA REGIJSKEGA NAČRTA ZiR OB POTRESU (29. 1. 2015)

Javna objava predloga regijskega načrta zaščite in reševanja ob potresu za notranjsko, verzija 3.0.

Na podlagi 12. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. list RS, št. 24/12), Uprava RS za zaščito in reševanje Izpostava Postojna objavlja predlog regijskega načrta zaščite in reševanja ob potresu za notranjsko, verzija 3.0..
Prav tako je naveden delni načrt v pisni obliki, v času uradnih ur izpostave in predhodni najavi, na vpogled v prostorih Uprave RS za zaščito in reševanje Izpostava Postojna, Kolodvorska 5 - POSTOJNA, od dne 02.2.2015 do 02.3. 2015. Morebitne predloge na predlog načrta nam posredujte do 3. marca 2015 lahko tudi po E-pošti.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE