Facebook
Twitter
YouTube

POVZETKI REGIJSKIH OCEN OGROŽENOSTI (10. 9. 2014)

Obveščamo vas, da smo pripravili povzetke regijskih ocen ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami za območje Notranjske in vam jih prilagamo.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE