Facebook
Twitter
YouTube

PREDSTAVITEV REGIJSKIH NAČRTOV ZAŠČITE IN REŠEVANJA (14. 6. 2006)

Izpostava URSZR POSTOJNA je izdelala in uskladila z državnimi načrti tri regijske načrte zaščite in reševanja.

Na podlagi 18.člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur.list RS št.3/2002, 17/2002), Izpostava URSZR POSTOJNA objavlja javno predstavitev regijskih načrtov zaščite in reševanja in sicer:

1. Regijski načrt zaščite in reševanja ob POTRESU,

2. Regijski načrt zaščite in reševanja ob VELIKIH POŽARIH V NARAVI in

3. Regijski načrt zaščite in reševanja ob MNOŽIČNEM POJAVU KUŽNIH BOLEZNI PRI ŽIVALIH.

Vsi zainteresirani si regijske načrte zaščite in reševanja lahko ogledate v prilogi oziroma na sedežu Izpostave URSZR POSTOJNA, Kolodvorska 5 v Postojni vsak delovni dan od 09.00 do 11.00 ure, ob sredah lahko tudi od 15.00 do 17.00 ure in sicer v času od 15.06.2006 do 15.07.2006.

Vljudno vabljeni!

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE