Facebook
Twitter
YouTube

USKLAJEVANJE REGIJSKEGA NAČRTA ZiR OB VELIKEM POŽARU (15. 5. 2019)

Usklajevanje Regijskega načrta zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju za Notranjsko regijo

Na podlagi drugega odstavka 12. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. list RS št.24/12, 78/16), vabimo občine in druge izvajalce, ki sodelujejo pri izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči, da podajo svoje predloge in pripombe na predlog Regijskega načrta zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju za Notranjsko regijo. Zbiranje predlogov in pripomb poteka od 15.05.2019 do 15.06.2019, na elektronski naslov gp.po@urszr.si.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE