Facebook
Twitter
YouTube

1. MAREC - DAN CIVILNE ZAŠČITE (6. 3. 2017)

Uprava RS za zaščito in reševanje Izpostava Postojna je organizirala regijsko prireditev ob DNEVU CIVILNE ZAŠČITE v POSTOJNI. Prireditev je potekala v četrtek, 2. marca 2017 ob 18. uri v prostorih kulturnega doma.
Na slovesnosti so bila podeljena priznanja CIVILNE ZAŠČITE najbolj zaslužnim pripadnikom Civilne zaščite ter drugim posameznikom, skupinam, občinam ter gospodarskim družbam, zavodom in drugim organizacijam za zasluge in prispevek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč za leto 2016 iz območja Izpostave URSZR Postojna.

Osrednja državna prireditev ob 1. marcu dnevu CIVILNE ZAŠČITE je potekala na BRDU 1. marca 2017, kjer je prejelo priznanja CZ  tudi 7 nagrajencev iz območja Izpostave URSZR Postojna. Ostala priznanja CZ za leto 2016 za prejemnike iz območja Izpostave URSZR Postojna  so bila podeljena  v četrtek, 2. marca 2017 ob 18.00 uri v KULTURNEM DOMU V POSTOJNI. Slovesno podelitev priznanj CZ sta organizirala Izpostava URSZR Postojna in občina Postojna. Prireditve so se udeležili : Poveljnik CIVILNE ZAŠČITE REPUBLIKE SLOVENIJE, Poveljnik CZ za Notranjsko s člani štaba, poslanka državnega zbora RS - Erika Dekleva, Poveljniki CZ občin Notranjske, predstavniki CZ sosednjih regij, predstavniki zaščite in reševanja iz sosednje države Hrvaške, župani sosednjih občin, svetniki občine Postojna in ostali predstavniki enot in služb za zaščito in reševanje iz območja izpostave URSZR Postojna.
Dobrodošlico v občini Postojna je najprej zaželel župan občine g. Igor Marentič, ki je vnaprej vsem čestital za 1. marec – SVETOVNI DAN CIVILNE ZAŠČITE, čestital dobitnikom priznanj in zaželel vsem prijetno druženje v domu kulture.
Slavnostni govornik na prireditvi je bil POVELJNIK CZ RS - Srečko Šestan, ki je predstavil pomen praznovanja 1. marca - svetovnega dneva Civilne zaščite in se zahvalil vsem pripadnikom sil za zaščito in reševanje še posebej prostovoljcem za požrtvovalno delo pri reševanju velikih nesreč, ki se praktično vsako leto zgodijo na območju Notranjske.
Na prireditvi je bilo podeljeno 5 rednih priznanj CZ (1x srebrni znak in 4x bronasti), 11 bronastih znakov CZ za požrtvovalno delo na množični nesreči na AC pri Golem vrhu, 3 bronasta znaka CZ za dobro sodelovanje na požaru "kraški rob 2016" in 6 bronastih znakov CZ ekipi prvih posredovalcev pri PGD Zagorje, ki so uspešno posredovali ob zastoju srca. 
Nagrajeni z rožico sta bili, poleg prejemnikov priznanj na Brdu, tudi PGD Cerknica in PGD Rakek, ki v letošnjem letu praznujeta 130-letnico aktivnega delovanja, plaketo CZ pa bosta prejeli na njihovi svečani slovesnosti ob 130-letnici.
Za kulturni program je poskrbela občina Postojna in sicer so sodelovali : vokalni skupini Mavrica in Slavina pod vodstvom dirigentke Jelke Bajec.
V prilogi dostavljamo seznam dobitnikov priznanj CZ iz območja Izpostave URSZR Postojna.

Avtor slik v prilogi je Darko Škerjanc- svetovalec ZiR na Izpostavi URSZR Postojna.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE