Facebook
Twitter
YouTube

XXI. REGIJSKO PREVERJANJE USPOSOBLJENOSTI EKIP PRVE POMOČI (3. 7. 2015)

V soboto, 22. junija je mesto Postojna gostilo XXI. Regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa. Dogodka, ki sta ga organizirala Rdeči križ Slovenije – območno združenje Postojna-Pivka in Uprava za zaščito in reševanje RS – Izpostava Postojna ob pomoči Občine Postojna, se je udeležilo 11 ekip iz Postojnske izpostave, skupno pa je na dogodku sodelovalo preko 150 udeležencev.

Na jutranji otvoritveni slovesnosti, ki je potekala na parkirišču pred PTC Primorka v središču Postojne, se je najprej odvil postroj ekip pod vodstvom poveljnika civilne zaščite občine Postojna, Cveta Kravanja, nato pa sta zbrane pozdravila Postojnski župan Igor Marentič ter generalna sekretarka Rdečega križa Slovenije, Renata Brunskole, uradno otvoritev pa je opravil predsednik organizacijskega odbora Darko Škerjanc.
Preverjanje znanja je potekalo na štirih ocenjevalnih ter enem prikaznem delovišču, za katere je scenarije pripravil Stojan Bolič. Ekipe so morale v desetih minutah čim boljše oskrbeti poškodovance z realistično prikazanimi poškodbami, ki so nastale pod rokami veščih maskerjev. Ocenjevalci so pod drobnogled vzeli pristop bolničarja k poškodovancu, pregled poškodovanca, ugotavljanje poškodb, oskrbo poškodb, odnos do poškodovanca in komunikacijo, delo vodje ekipe in celotne ekipe. Delovišča, locirana na glavnem mestnem trgu, na Soviču, ob strugi reke Pivke pri Postojnski jami, Srednji gozdarski in lesarski šoli ter pred Osnovno šolo Miroslava Vilharja so ponudila prikaz situacij iz vsakdanjega življenja. Bolničarji so se tako srečali s posledicami plazu, nesreče v gozdu, poplav, kolesarske nesreče in zastrupitve z ogljikovim monoksidom. Svoje znanje prve pomoči je na letošnjem preverjalo devet ekip prve pomoči iz območja občin, ki spadajo v Postojnsko izpostavo URSZR, izven konkurence pa sta nastopili dve ekipi iz sosednje Hrvaške.
Kot so poudarili vsi slavnostni govorniki, je namen tovrstnih preverjanj predvsem utrjevati znanje, ki ga pripadniki tovrstnih struktur potrebujejo ob morebitnih masovnih ali naravnih nesrečah, saj ekipe prve pomoči civilne zaščite in Rdečega križa lahko nudijo učinkovito in nepogrešljivo podporo ostalim pripadnikom enot zaščite in reševanja. Z javnostjo in umestitvijo tovrstnih dogodkov v urbana okolja, pa organizatorji želijo prvo pomoč približati širši javnosti in prebivalcem predstaviti, kako ekipe prve pomoči funkcionirajo.
Prireditev kot je ta, od organizatorjev terja veliko priprav, predvsem pa dobro organizacijo in ubranost ekipe. Celotne priprave je vodil pet članski organizacijski odbor, na samem preverjanju pa so nato ogromno dela opravile tudi razne komisije in pristojne službe. Da gre za dogodek, kjer je potrebno ogromno sodelovanja in povezovanja, pove dejstvo, da so pri njem poleg pripadnikov RKS-OZ Postojna-Pivka, URSZR in Občine Postojna sodelovali tudi Klub vodnikov reševalnih psov Postojna, Gorska reševalna služba Ljubljana – skupina Postojna, Taborniki Rod kraških viharnikov, Postojnski skavti in dijaki Srednje gozdarske in lesarske šole Postojna. Vse službe, komisije in prostovoljci so opravili enkratno delo, ki je bilo kljub dežju ob koncu dogodka, nagrajeno z dobro voljo. Kljub temu, da preverjanje usposobljenosti nima tekmovalnega značaja, se ekipe glede na število doseženih točk na ocenjevalnih deloviščih razvrstijo. Najvišje število točk je v Postojni dosegla ekipa PGD Cerknica, drugo-uvrščena je bila ekipa RKS-OZ Sežana iz občine Hrpelje-Kozina, tretje uvrščena pa domača ekipa Civilne zaščite občine Postojna. Poleg medalj za prve tri, so vse ekipe prejele tudi simbolična darila in priznanja za udeležbo in sodelovanje.
REZULTATI PREVERJANJA:
1. mesto: OBČINA CERKNICA – EKIPA PGD CERKNICA
2. mesto: OBČINA HRPELJE-KOZINA, EKIPA PP RKS-OZ SEŽANA
3. mesto: OBČINA POSTOJNA – EKIPA PP CIVILNE ZAŠČITE
4. mesto: OBČINA ILIRSKA BISTRICA – EKIPA PP RKS-OZ ILIRSKA BISTRICA
5. mesto: EKIPA RKS-OZ POSTOJNA-PIVKA IN OBČINE PIVKA – PIVKA 1
6. mesto: EKIPA RKS-OZ POSTOJNA-PIVKA IN OBČINE PIVKA – PIVKA 2
7. mesto: OBČINA SEŽANA – EKIPA PP RKS-OZ SEŽANA
8. mesto: OBČINA KOMEN – EKIPA PGD KOMEN
9. mesto: OBČINA SEŽANA – EKIPA PGD POVIR
Po uradnem zaključku regijskega preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči je potekala še podelitev priznanj Civilne zaščite Republike Slovenije, ki so običajno podeljena ob 1. Marcu – Svetovnem dnevu civilne zaščite, vendar se letošnje slovesnosti v Divači nekateri od prejemnikov niso udeležili, nekaterim pa so bila priznanja dodeljena pozneje. V letu 2014 so regijo zaznamovale številne naravne nesreče in pri odpravi njihovih posledic so sodelovali pripadniki sil zaščite in reševanja, organizacij, zavodov, pa tudi podjetij, vojske. Opravljeno je bilo veliko število ur zato se je poveljnik CZ Republike Slovenije odločil, da ob že dodeljenih bronastih znakih civilne zaščite podeli nekaj le-teh še naknadno. Bronasti znak civilne zaščite kot enkratno zahvalo za požrtvovalno in uspešno opravljanja nalog zaščite in reševanja so tako iz rok poveljnika CZ za Notranjsko Štefana Majcna in predstavnika URSZR Stanislava Lotriča, prejeli: Mihaela Smrdel, Marjan Marinšek, ReCo Postojna, Mateja Jelerčič, Aleš Klemenc, Erika Dekleva, Urban Pinter, Branko Rupnik, Marko Simšič, Aleš Bele, Sandi Curk, Radio94, Gasilska zveza Postojna, Cveto Kravanja, Društvo tabornikov Rod Kraški Viharniki postojna, Skavti STEG Cerknica 1, GRS – Reševalna skupina Postojna, NMP Postojna , Taborniki Rod jezerska Ščuka Cerknica, Izidor Sedmak, Andrej Šestan, Goran Krebelj, Aleš Poniž, Primož Bajec.

Slike v prilogi so od Amande Oven, ki se strinja z objavo!

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE