Facebook
Twitter
YouTube

REGIJSKI NAČRT ZiR OB JEDRSKI ALI RADIOLOŠKI NESREČI (8. 6. 2012)

Dopolnili smo regijski načrt zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči 3.0..
 Na načrt lahko podate svoje pripombe in predloge do 10. JULIJA  2012 in sicer pismeno ali se zglasite na Izpostavi URSZR Postojna vsak delovni dan s pričetkom ob 09.00 uri na sedežu Izpostave URSZR Postojna, Kolodvorska 5, Postojna, po predhodni najavi pri skrbniku načrta Darku Škerjancu tel. 05/7280-200. Vsi nosilci načrtovanja ste v skladu z načrtom dolžni čimprej izdelati oziroma po potrebi dopolniti svoje načrte dejavnosti in jih posredovati na Izpostavo URSZR Postojna.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE