Facebook
Twitter
YouTube

REGIJSKI NAČRTI ZAŠČITE IN REŠEVANJA (30. 11. 2011)

Izpostava URSZR POSTOJNA ima sprejete naslednje Regijske načrte zaščite in reševanja na območju Notranjske:

1. Regijski načrt ZIR ob POTRESU.

2. Regijski načrt ZIR ob VELIKEM POŽARU V NARAVNEM OKOLJU.

3. Regijski načrt ZIR ob NESREČI ZRAKOPLOVA.

4. Regijski načrt ZIR ob MNOŽIČNI NESREČI NA AVTOCESTI.

5. Regijski načrt ZIR ob ŽELEZNIŠKI NESREČI.

6. Regijski načrt ZIR ob MNOŽIČNEM POJAVU KUŽNIH BOLEZNI PRI ŽIVALIH.

7. Regijski načrt ZIR ob "TERORIZMU".


V zaključni fazi usklajevanja z državnim načrtom je tudi načrt ZIR OB JEDRSKI ALI RADIOLOŠKI NESREČI (priloga predlog, ki se še usklajuje z državnim načrtom).

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE