Facebook
Twitter
YouTube

DOPOLNJEN REGIJSKI NAČRT ZiR OB MNOŽIČNI NESREČI NA AC (14. 7. 2009)


Na osnovi dogovora na POSVETU O UKREPANJU OB MNOŽIČNI NESREČI NA AVTOCESTI, ki je bil 7. julija 2009 v Razdrtem, smo delno dopolnili regijski načrt zaščite in reševanja ob množični nesreči na avtocesti in ga objavljamo na portalu.
Na načrt lahko podate svoje pripombe in predloge do 15. avgusta 2009 in sicer pismeno ali se zglasite na Izpostavi URSZR Postojna vsak delovni dan s pričetkom ob 09.00 uri na sedežu Izpostave URSZR Postojna, Kolodvorska 5, Postojna, po predhodni najavi pri skrbniku načrta Darku Škerjancu tel. 05/7280-22.

Vsi nosilci načrtovanja ste v skladu z načrtom dolžni čimprej izdelati svoje načrte dejavnosti in jih posredovati na Izpostavo URSZR Postojna.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE