Facebook
Twitter
YouTube

DOPOLNJENA REG. OC. OGROŽ. IN NAČRT ZiR OB VEL. POŽARU V NAR (2. 12. 2008)

Na Izpostavi URSZR Postojna smo v letu 2008 dopolnili regijsko oceno ogroženosti in regijski načrt zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju 2.0., katerega smo posredovali na URSZR na uskladitev z državnim načrtom.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE