Facebook
Twitter
YouTube

PREDSTAVITEV REGIJSKIH NAČRTOV ZAŠČITE IN REŠEVANJA (13. 2. 2007)

Izpostava URSZR POSTOJNA objavlja javno predstavitev predloga regijskega načrta zaščite in reševanja v ob TERORISTIČNEM NAPADU.

Javna predstavitev bo trajala od 15. 2. 2007 do 18. 3. 2007, vsak delovni dan s pričetkom ob 09.00 uri na sedežu Izpostave URSZR Postojna, Kolodvorska 5, Postojna.

Predstavitev predloga regijskega načrta, zbiranje pisnih pripomb in predlogov bo potekalo ob navedenem času, po predhodni najavi pri skrbniku načrta Darku Škerjancu tel. 05/7280-221.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE