Facebook
Twitter
YouTube

DAN CZ - LAŠKO 2020 (9. 3. 2020)

V sredo, 4. marca 2020, je v dvorani Kulturnega centra Laško potekala regijska prireditev ob dnevu Civilne zaščite s slavnostno podelitvijo priznanj Civilne zaščite.

Prireditev je potekala v organizaciji Izpostave URSZR Celje in gostiteljem Občino Laško.
 
Prisotne sta nagovorila vodja Izpostave URSZR Celje Janez Melanšek in župan Občine Laško Franc Zdolšek.Osrednji govornik na prireditvi je bil namestnik generalnega direktorja mag. Stanislav Lotrič. V kulturnem programu so sodelovali učenci Glasbene šole Laško – Radeče.
 
Namestnik generalnega direktorja URSZR mag. Stanislav Lotrič in vodja Izpostave URSZR Celje Janez Melanšek sta svečano podelila priznanja Civilne zaščite najbolj zaslužnim pripadnikom in prostovoljnim reševalnim enotam, službam in sestavom ter drugim posameznikom, skupinam, občinam ter gospodarskim družbam, zavodom in drugim organizacijam za zasluge in prispevek pri razvoju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč v preteklem obdobju.
 
Podeljeno je bilo:
-        15 bronastih znakov CZ,
-        8 srebrnih znakov CZ,
-        4 zlati znaki CZ in
-        4 plaketa CZ.
 
Še enkrat iskrene čestitke vsem dobitnikom priznanj, ki naj bo zahvala za dosedanje delo, pripravljenost pomagati ter biti zmeraj v pripravljenosti.
 
Zapisala: Vesna Slamnik
Foto: Urban Božič

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE