Facebook
Twitter
YouTube

KONČNO POROČILO - POTRES 2019 (23. 12. 2019)

Skladno z vsebino Načrta za izvedbo vaje ZiR regijskega pomena »Potres - Zahodna Štajerska 2019« in vsebine Pravilnika o vajah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečah, Izpostava URSZR Celje objavlja končno poročilo vaje izvedene 24.10.2019 na območju Zahodno Štajerske regije.

Zapisal: Boštjan Oprešnik

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Poročilo (PDF datoteka)