Facebook
Twitter
YouTube

XIII. STROKOVNO IZOBRAŽEVALNO TEKMOVANJA EKIP IZ NMP (18. 9. 2019)

V četrtek, 12. septembra 2019 smo se predstavnice Izpostave URSZR Celje udeležile svečane otvoritve XIII. Strokovno-izobraževalnega tekmovanja ekip iz nujne medicinske pomoči na Rogli.

Strokovno srečanje, v času od 12. do 14.9.2019, na Rogli je izobraževalne ter tekmovalne narave, saj tam potekajo različne delavnice, ki vsebujejo aktualne teme iz nujne medicinske pomoči, nato pa se ekipe pomerijo še pri reševanju različnih scenarijev. Tekmovanje na Rogli obsega testiranje strokovne usposobljenosti ekip ter izvajanje nujnih postopkov na terenu skozi realne simulacije intervencij.
 
Letos se je na strokovno izobraževalnem tekmovanju prijavilo 24 ekip nujne medicinske pomoči ter dve ekipi iz Hrvaške.
 
Ogledali smo si reševanja množične nesreče (udar strele).
 
Zapis in foto: Vesna Slamnik

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE