Facebook
Twitter
YouTube

PREDSTAVITEV SISTEMA VNDN TER SIL ZA ZRP NA MOS-U V CELJU (18. 9. 2019)

Izpostava URSZR Celje je skupaj s Slovensko vojsko 11.9.2019 na Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju predstavila delovanje civilne zaščite in služb v sistemu VNDN.

Predstavitev sistema za zaščito in reševanje je bila namenjena obiskovalcem sejma vseh starostnih skupin. Seznanili so se z dejavnostjo enot in služb, ki poklicno ali prostovoljno delujejo v sistemu za zaščito in reševanje.
 
Sodelovali so:
-       Kinološko društvo reševalnih psov Celje in
-       Državna enota za varstvo pred NUS
 
Zapisala: Vesna Slamnik
Foto: Robert Jurovič, Alan Tkavc

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE