Facebook
Twitter
YouTube

25. REGIJSKO PREVERJANJE EKIP PP CZ IN RK - DOBRNA 2019 (3. 6. 2019)

Izpostava URSZR Celje je skupaj z Rdečim križem Slovenije - območnim združenjem RK Celje in Občino Dobrna v soboto, 1. Junija 2019 na Dobrni organizirala 25. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa.

Na regijskem preverjanju usposobljenosti je sodelovalo 9 ekip prve pomoči Civilne zaščite občin, gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij. Preverjanje je potekalo na štirih delovnih točkah v kraju Dobrna. Tematika letošnjega regijskega preverjanja usposobljenosti je bila preverjanje delovanja in usposobljenosti ekip prve pomoči ob naravnih nesrečah, poplavi, potres, požaru ter pomoč pri oskrbi oseb s posebnimi potrebami. Na ta način smo približali prvo pomoč javnosti in občanom ter prikazali delo in poslanstvo ekip prve pomoči, članom ekip pa omogočili preizkus znanja v reševalnih aktivnostih, kot bi dejansko potekale ob nesrečah.
 
Ob tekmovanju je potekala predstavitev dejavnosti različnih služb, ki se vključujejo v sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, in sicer:
 
-       JZS - Jamarska reševalna služba Velenje,
-       NMP Celje,
-       KZS MERP - Kinološko društvo reševalnih psov Celje,
-       RKS KORK Dobrna,
-       VPD Bled,
-       GRZS - Celje,
-       MNZ, PU CELJE.
 
Največ znanja ob nudenju pomoči ponesrečencem so pokazale prvouvrščena ekipa RKS - OZ ŠENTJUR GZ in CZ OBČINE ŠENTJUR, drugo uvrščeni RKS - OZ ŽALEC  OBČINA PREBOD in tretje uvrščeni RKS - OZ VELENJE.
 
Vodja ocenjevalne komisije dr. Milena Senica Verbič je v svojem zaključnem poročilu poudarila, da so vse ekipe pokazale izredno znanje.

Ekipa RKS OZ ŠENTJUR GZ in CZ OBČINE ŠENTJUR, se bo oktobra udeležila državnega preverjanja ekip PP, CZ in RK, organiziranega na Ptuju.

Čestitke vsem udeležencem regijskega preverjanja.
 
Zapisala: Vesna Slamnik
Foto: Stanislav Pečnik

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Rezultati preverjanja (PDF datoteka)