Facebook
Twitter
YouTube

PRIPRAVA NA TEHNIČNI ZBOR TRE CZ ZŠ REGIJE (24. 5. 2019)

V petek, 24. maja 2019 smo izvedli pripravo na tehnični zbor in urjenje pripadnikov Tehnično reševalnih enot CZ Zahodno Štajerske regije.

Poveljnike oddelkov smo seznanili z splošno ogroženostjo naše regije, vpetostjo CZ v mednarno sodelovanje, mehanizmom CZ, varnostjo in zdravju pri delu ter kadrovsko in materialno formacijo TRE CZ.

Istočasno smo z novo osebno opremo CZ zadolžili vodje oddelkov in njihove namestnike.

Zapisal in foto: Boštjan Oprešnik

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE