Facebook
Twitter
YouTube

DAN CZ 2019 (12. 3. 2019)

V petek, 8. marca 2019, je v dvorani Pristava pri Mestinju potekala regijska prireditev ob dnevu Civilne zaščite s slavnostno podelitvijo priznanj Civilne zaščite.

Prireditev je potekala v organizaciji Izpostave URSZR Celje in gostiteljem Občino Podčetrtek.
 
Prisotne sta nagovorila vodja Izpostave URSZR Celje Janez Melanšek in župan Občine Podčetrtek Peter Misja.Osrednji govornik na prireditvi je bil predsednik Državnega sveta RS Alojz Kovšca. V kulturnem programu so sodelovali učenci Osnovne šole Podčetrtek.
 
Generalni direktor URSZR Ljubljana Darko But in vodja Izpostave URSZR Celje Janez Melanšek sta svečano podelila priznanja Civilne zaščite najbolj zaslužnim pripadnikom in prostovoljnim reševalnim enotam, službam in sestavom ter drugim posameznikom, skupinam, občinam ter gospodarskim družbam, zavodom in drugim organizacijam za zasluge in prispevek pri razvoju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč v preteklem obdobju.
 
Tako je bilo podeljenih:
-       18 bronastih znakov CZ,
-       5 srebrnih znakov CZ,
-       1 zlati znaki CZ in
-       1 plaketa CZ.
 
Še enkrat iskrene čestitke vsem dobitnikom priznanj, ki naj bo zahvala za dosedanje delo, pripravljenost pomagati ter biti zmeraj v pripravljenosti.
 
Zapisala: Vesna Slamnik
Foto: Dušan Naglič

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Nagrajenci 2019 (PDF datoteka)