Facebook
Twitter
YouTube

KONČNO POROČILO - POTRES 2018 (8. 1. 2019)

Skladno z vsebino Načrta za izvedbo vaje ZiR regijskega pomena »Potres - Zahodna Štajerska 2018« in vsebine Pravilnika o vajah na področju varstav pred naravnimi in drugimi nesrečah Izpostava URSZR Celje objavlja končno poročilo vaje izvedene 19. in 20.10.2018 na območju Zahodno Štajerske regije.

Zapisal: Boštjan Oprešnik

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Poročilo (PDF datoteka)