Facebook
Twitter
YouTube

PREDSTAVITEV SISTEMA VNDN TER SIL ZA ZRP NA MOS-u V CELJU (20. 9. 2018)

Izpostava URSZR Celje je skupaj s Slovensko vojsko v času od 11.9.2018 do 16.9.2018 na Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju predstavila delovanje civilne zaščite in služb v sistemu VNDN.

Predstavitev sistema za zaščito in reševanje je bila namenjena obiskovalcem sejma vseh starostnih skupin. Seznanili so se z dejavnostjo enot in služb, ki poklicno ali prostovoljno delujejo v sistemu za zaščito in reševanje.
 
Sodelovali so:
-       RC, Jamarska reševalna služba Velenje
-       GRS, postaja GRS Celje
-       Kinološko društvo reševalnih psov Celje
-       Društvo tabornikov RDGO Celje
-       OZRK Žalec
 
Zapisala: Vesna Slamnik
Foto: Dušan Naglič in Robert Jurovič

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE