Facebook
Twitter
YouTube

Osnutek regijskega načrta ZIR v primeru letalske nesreče (25. 5. 2006)

Izpostava URSZR Celje objavlja javno predstavitev osnutka regijskega načrta zaščite in reševanja v primeru letalske nesreče na območu Zahodne Štajerske

_____________________________________________________________________________________________________________

Na podlagi 16. člena uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. l. RS, Št. 3/02, 17/02 in 17/06)

UPRAVA RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
Izpostava Celje

objavlja

javno predstavitev osnutka

REGIJSKEGA NAČTA ZAŠČITE IN REŠEVANJA V PRIMERU LETALSKE NESREČE

Javna predstavitev bo trajala od petka 26. 05. 2006 do ponedeljka 26. 06. 2006, v sejni sobi Uprave za obrambo Celje, Prešernova 27, Celje, v 4. nadstropju. Ogled osnutka regijskega načrta zaščite in reševanja v primeru letalske nesreče je možen v navedenem času ter v dogovoru z Resman Aleksandrom, svetovalcem za zaščito in reševanje, telefon 03/420-92-51

_____________________________________________________________________________________________________________

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Osnutek načrta (PDF datoteka)