Facebook
Twitter
YouTube

DAN CZ - VRANSKO 2018 (12. 3. 2018)

V četrtek, 8. marca 2018, je v Športni dvorani Vransko potekala regijska prireditev ob dnevu Civilne zaščite s slavnostno podelitvijo priznanj Civilne zaščite.

Prireditev je potekala v organizaciji Izpostave URSZR Celje in gostiteljem Občino Vransko.
 
Prisotne sta nagovorila vodja Izpostave URSZR Celje Janez Melanšek in župan Občine Vransko Franc Sušnik. Osrednja govornica na prireditvi je bila ministrica za obrambo Andreja Katič. V kulturnem programu so sodelovali učenci Osnovne šole Vransko.
 
Generalni direktor URSZR Ljubljana Darko But in vodja Izpostave URSZR Celje Janez Melanšek sta svečano podelila priznanja Civilne zaščite najbolj zaslužnim pripadnikom in prostovoljnim reševalnim enotam, službam in sestavom ter drugim posameznikom, skupinam, občinam ter gospodarskim družbam, zavodom in drugim organizacijam za zasluge in prispevek pri razvoju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč v preteklem obdobju.
 
Tako je bilo podeljenih:
-     22 bronastih znakov CZ,
-     7 srebrnih znakov CZ,
-     2 zlata znaka CZ in
-     1 plaketa CZ.
 
Še enkrat iskrene čestitke vsem dobitnikom priznanj, ki naj bo zahvala za dosedanje delo, pripravljenost pomagati ter biti zmeraj v pripravljenosti.
 
Zapisala: Vesna Slamnik
Foto: Boštjan Oprešnik

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Nagrajenci (PDF datoteka)