Facebook
Twitter
YouTube

XXIII. REGIJSKO PREVERJANJE EKIP PP, CZ IN RK, KOZJE 2017

Izpostava URSZR Celje je skupaj z Izpostavo URSZR Trbovlje v sodelovanju z Rdečim križem Slovenije - območnim združenjem RK Šmarje pri Jelšah in Občino Kozje v soboto, 3. junija 2017 v Kozjem organizirala 23. Regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa.

Na regijskem preverjanju usposobljenosti je sodelovalo 14. ekip prve pomoči Civilne zaščite občin, gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij. Preverjanje je potekalo na štirih delovnih točkah v kraju Kozje. Tematika letošnjega regijskega preverjanja usposobljenosti je bila preverjanje delovanje in usposobljenosti ekip prve pomoči ob naravnih nesrečah,  potresu, poplavi ter delovni nesreči in množični nesreči. Na ta način smo približali prvo pomoč javnosti in občanom ter prikazali delo in poslanstvo ekip prve pomoči, članom ekip pa smo omogočili preizkus znanja v reševalnih aktivnostih, kot bi dejansko potekale ob nesrečah.
 
Ob tekmovanju je potekala predstavitev dejavnosti različnih služb, ki se vključujejo v sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, in sicer:
-     JZS - Jamarska reševalna služba Velenje,
-     NMP Šmarje pri Jelšah,
-     KZS MERP - Kinološko društvo reševalnih psov Celje,
-     MNZ PP Šmarje pri Jelšah,
-     RK HRVAŠKE - Krapina,
-     Izpostava URSZR Celje,
-     PRS Celje,
-     PGD Kozje in
-     SV - Saniteta.
 
Največ znanja ob nudenju pomoči ponesrečencem so pokazale prvouvrščena ekipa OZRK ŠENTJUR, drugo uvrščeni RKS OZ VELENJE in tretjeuvrščeni RKS-OZ ŽALEC, OBČINA PREBOLD.
 
Predsednik organizacijskega odbora je v svojem zaključnem poročilu poudaril, da so vse ekipe pokazale izredno znanje.

Ekipa OZRK ŠENTJUR, se bo udeležila državnega preverjanja ekip PP, CZ in RK, ki bo oktobra 2017 v Kobaridu.

Čestitke vsem udeležencem regijskega preverjanja.
 
Zapisala: Vesna Slamnik
Foto: Darko Špiljak

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE