Facebook
Twitter
YouTube

Zaključna prireditev regijskega natečaja (12. 5. 2006)

Izpostava URSZR Celje je v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo, Območna enota Celje in Poklicno gasilsko enoto Celje pripravila zaključno prireditev Regijskega natečaja »Naravne in druge nesreče-Požar«. Prireditve v četrtek, 11. maja 2006 so se udeležili mentorji, predšolski in šolski otroki ter starši otrok, ki so sodelovali z svojimi izdelki na natečaju likovnih in literarnih del na temo »Naravne in druge nesreče-Požar«.

Podelitev je bila izvedena na Poklicni gasilski enoti Celje. Gasilci so prikazali opremo in predstavili njihovo dejavnost ter praktičen prikaz ukrepanja ob požaru, kar je bila tudi tema razpisa. Najboljšim posameznikom na regijskem nivoju smo izročili nagrade. Skupaj smo si ogledali tudi priložnostno razstavo likovnih in literarnih del, ki so bila razstavljena v prostorih PGE, ostala dela pa bodo (so) skozi vse leto razstavljena v prostorih Izpostave URSZR Celje.

V prilogi je nekaj fotografij iz zaključne prireditve.
Priložen je tudi zapisnik komisije v katerem si lahko ogledate nagrajena dela po kategorijah

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Zapisnik komisije (Word datoteka)