Facebook
Twitter
YouTube

JAVNA PREDSTAVITEV REGIJSKEGA NAČRTA ZIR (9. 2. 2017)

Na podlagi 17. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, številka 24/12 in 78/16) UPRAVA RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE, URAD ZA OPERATIVO, IZPOSTAVA URSZR CELJE objavlja javno predstavitev
 
REGIJSKEGA NAČRTA ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB POJAVU EPIDEMIJE OZIROMA PANDEMIJE NALEZLJIVE BOLEZNI PRI LJUDEH V ZAHODNOŠTAJERSKI, verzija 1.0.

Javna predstavitev trajala od 9. februarja do 13. marca 2017, vsak delovni dan od 9.00  do 14:30 ure, na sedežu Izpostave URSZR Celje, Maistrova 5, Celje. Ogled načrta je mogoč ob navedenem času, po predhodni najavi na tel. 03/420-92-42 ali po e-pošti anita.fir@urszr.si . Načrt najdete v prilogi te objave.

Zapisala Anita Fir

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE