Facebook
Twitter
YouTube

SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA CELJE NA IZPOSTAVI URSZR CELJE (3. 6. 2016)

31. maja 2016 smo v okviru načrtovanih aktivnosti OOZSČ Celje, s pomočjo Izpostave URSZR Celje in Vojašnice FRS Celje, izvedli del Programa prostovoljnih izbirnih dejavnosti za srednje poklicne, strokovne in tehniške šole ter gimnazije "SAMOZAŠČITA IN PREŽIVETJE", ki jih ZSČ izvaja za potrebe srednješolcev. Usposabljanje smo izvajali za dijake 1. in 2. letnika Srednje ekonomske šole v Celju. Aktivnost se je odvijala v prostorih Izpostave URSZR Celje na Maistrovi ulici 5 v Celju.

Dijakom sta kolega iz Vojašnice FRS Celje prikazala:
-     osnove nudenja prve pomoči s praktičnim prikazom oživljanja na lutki in filmom, ter
-     delo bolničarjev in sanitetne službe na terenu s prikazom filmov, posnetih na misijah pripadnikov SV (Kosovo, Afganistan,...)
 
V drugem delu aktivnosti pa so dijaki spoznali:
-     ogroženost celjske regije pred naravnimi nesrečami (poplave, potresi, zemeljski plazovi, žled,...), kar jim je bilo prikazano tudi v obliki računalniške aplikacije in posnetimi slikami s strani pripadnikov ZIR ob dejanskih nesrečah v celjski regiji in
-     dejavnost, aktivnost, nastanitev fantov in deklet na številki 112 z ogledom lokacije in prikazom razpoložljivih računalniški aplikacij, ki so v pomoč pri reševanju življen oz. nudenju pomoči klicatelju.
 
V zaključnem delu so bili dijaki seznanjeni še z možnostjo vključevanja v Slovensko vojsko preko vsakoletnih vojaških taborov v poletnih mesecih, možnostjo prostovoljnega vključevanja v prostovoljno služenje vojaškega roka - PSVR in spletno stranjo www.postanivojak.si, na kateri so vse potrebne informacije in telefonske številke.
 
Zapisala: Saša Toš
Fotografije: Zoran Flis

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE