Facebook
Twitter
YouTube

REGIJSKA PRIREDITEV OB DNEVU CZ 2016 (11. 3. 2016)

V sredo, 9. marca 2016, je v Domu kulture Braslovče potekala regijska prireditev ob dnevu Civilne zaščite s slavnostno podelitvijo priznanj Civilne zaščite.

Prireditev je potekala v organizaciji Izpostave URSZR Celje in gostiteljem Občino Braslovče.
 
Prisotne sta nagovorila župan Občine Braslovče Branimir Strojanšek in slavnostni govornik, generalni direktor URSZR Darko But. V kulturnem programu je sodeloval Pevski zbor Braslovče in harmonikaški orkester Jožeta Šumaha.
 
Vodja izpostave URSZR Celje, Silvester Šrimpf in Darko But, sta svečano podelila priznanja Civilne zaščite najbolj zaslužnim pripadnikom in prostovoljnim reševalnim enotam, službam in sestavov ter drugim posameznikom, skupinam, občinam ter gospodarskim družbam, zavodom in drugim organizacijam za zasluge in prispevek pri razvoju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč v preteklem obdobju.
 
Tako je bilo podeljenih:
-     10 bronastih znakov CZ,
-     32 bronastih znakov CZ za enkratna dejanja ob pomoči pri migracijah,
-     10 srebrnih znakov CZ,
-     4 zlati znaki CZ,
-     4 plakete CZ.
 
Še enkrat iskrene čestitke vsem dobitnikom priznanj, ki naj bo zahvala za dosedanje delo, pripravljenost pomagati ter biti zmeraj v pripravljenosti.
 
Zapisala: Vesna Slamnik
Foto: Zoran Flis

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Seznam nagrajencev (PDF datoteka)