Facebook
Twitter
YouTube

1. MAREC - DAN CZ (19. 2. 2016)

1. marec se praznuje kot »dan Civilne zaščite«. Z dnevom Civilne zaščite želimo krepiti zavest javnosti o ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami in o vlogi Civilne zaščite pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter poudariti pomen mednarodnega sodelovanja za razvoj zaščite, reševanja in pomoči.

V počastitev 1. marca - dneva Civilne zaščite organizira Štab Civilne zaščite Zahodno štajerske regije z Izpostavo Uprave RS za zaščito in reševanje Celje in Občino Braslovče osrednjo regijsko slovesnost s podelitvijo priznanj Civilne zaščite. Podelitev bo v sredo, 9. marca 2015 ob 16. uri v Domu kulture Braslovče. Priznanja bodo podeljena najbolj zaslužnim pripadnikom Civilne zaščite, pripadnikom prostovoljnih reševalnih enot, služb in sestavov ter drugim posameznikom, skupinam, občinam ter gospodarskim družbam, zavodom in drugim organizacijam za zasluge in prispevek pri razvoju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč v preteklem obdobju.

Vljudno vas vabimo, da se udeležite podelitve priznanj in nagrad v Braslovčah in se s tem pridružite počastitvi dneva Civilne zaščite.

Vabljeni!

Zapisala: Vesna Slamnik

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Vabilo (PDF datoteka)