Facebook
Twitter
YouTube

RAZPIS ZA PODELITEV NAGRAD IN PRIZNANJ CZ ZA LETO 2015 (10. 12. 2015)

V skladu s 13. členom uredbe o priznanjih in nagradah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, številka 64/95 in 76/01) objavljamo razpis za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite.

Predloge posredujte na predpisanih obrazcih po elektronski pošti ali na naslov  Izpostave URSZR Celje, Maistrova 5, 3000 Celje najkasneje do 8. januarja 2016.

Zapisala Vesna Slamnik

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Razpis (PDF datoteka)

Predlog za organizacijo (Word datoteka)

Predlog za posameznika (Word datoteka)