Facebook
Twitter
YouTube

XXI. REGIJSKO PREVERJANJE EKIP PP CZ IN RK – REČICA OB SAVINJI (8. 6. 2015)

Izpostava URSZR Celje je v sodelovanju z Rdečim križem Slovenije - območnim združenjem RK Zgornje Savinjske doline Mozirje in Občino Rečica ob Savinji v soboto, 6. junija 2015, v Rečici ob Savinji organizirala XXI. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa.

Na regijskem preverjanju usposobljenosti je sodelovalo 10 ekip prve moči Civilne zaščite občin, gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij, šol in drugih javnih zavodov. Preverjanje je potekalo na štirih lokacijah v okolici Rečice ob Savinji. Tematika letošnjega regijskega preverjanja usposobljenosti je bila preverjanje delovanja in usposobljenosti ekip prve pomoči ob utopitvi, neurju, plazu ter ugrabitev v šoli oz. terorizmu. Na ta način smo približali prvo pomoč javnosti ter občanom prikazati delo in poslanstvo ekip prve pomoči, članom ekip pa omogočili preizkus znanja v reševalnih aktivnostih, kot bi dejansko potekale ob naravnih in drugih nesrečah. V sklopu preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči so v četrti točki sodelovali gasilci PGD Rečica ob Savinji.
 
Potekala je predstavitev dejavnosti različnih služb, ki se vključujejo v sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, in sicer:
-          JZS - Jamarska reševalna služba Velenje,
-          Radio amaterji Mozirje,
-          KZS MERP - Kinološko društvo reševalnih psov Celje,
-          OZRKS Zgornje Savinjske doline Mozirje,
-          URSZR Izpostava Celje,
-          MORS SV saniteta,
-          MNZ PP Mozirje,
-          NMP Mozirje,
-          Program SVIT,
-          PGD Rečica ob Savinji.

Največ znanja ob nudenju pomoči ponesrečencem je pokazala ekipa Gorenje d. d. Velenje, sledi jim OZRK Šentjur GZ občine Šentjur, BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje, predsednik organizacijskega odbora je v svojem zaključnem poročilu poudaril, da so vse ekipe pokazale izredno znanje.

Ekipa Gorenje d. d. Velenje, se bo udeležila državnega preverjanja ekip PP, CZ in RK, ki bo 3. oktobra 2015 v Murski Soboti.

Čestitke vsem udeležencem regijskega preverjanja.
 
Zapisala: Vesna Slamnik
Foto: Zoran Flis

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Rezultati preverjanja (Excel datoteka)