Facebook
Twitter
YouTube

PRIJAVA GASILSKE VAJE

Na podlagi Pravilnika o vajah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, številka 104/08, z dne 3.11.2008) se za organiziranje vaj gasilskih društev uporablja poseben obrazec.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE