Facebook
Twitter
YouTube

OCENE OGROŽENOSTI ZAHODNOŠTAJERSKE REGIJE

Zahodnoštajerska regija ima izdelane naslednje ocene ogroženosti:

- Ob jedrski ali radiološki nesreči,

- Ob nesreči zrakoplova,

- Ob nesreči z nevarno snovjo,

- Ob poplavi,

- Potresna ogroženost,

- Ob požaru,

- Ob železniški nesreči,

- Ob snežnih plazovih,

- Ob zemeljskih plazovih in

- Ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Ocena_ZS_jedrska.pdf (PDF datoteka)

Ocena_ZS_letalska.pdf (PDF datoteka)

Ocena_ZS_nev_snov.pdf (PDF datoteka)

Ocena_ZS_poplave.pdf (PDF datoteka)

Ocena_ZS_potres.pdf (PDF datoteka)

Ocena_ZS_pozar.pdf (PDF datoteka)

Ocena_ZS_snez_plaz.pdf (PDF datoteka)

Ocena_ZS_zeleznica.pdf (PDF datoteka)

Ocena_ZS_zem_plaz.pdf (PDF datoteka)

Ocena_ZS_zivali.pdf (PDF datoteka)