Facebook
Twitter
YouTube

POVZETKI REGIJSKIH OCEN OGROŽENOSTI

Skladno s prvo točko 4. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov ZiR (Uradni list RS, številka 24/12) objavljamo povzetke regijskih ocen ogroženosti, in sicer:

- Ob nesreči z nevarno snovjo,

- Ob nesreči na AC,

- Ob nesreči v predoru na AC,

- Ob zdrsu Macesnikovega plazu in

- Ob železniški nesreči.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Nesreča z nevarno snovjo (PDF datoteka)

Železniška nesreča (PDF datoteka)

Zemeljski plazovi (PDF datoteka)

Nesreča v AC predoru (PDF datoteka)

Nesreča na AC (PDF datoteka)