Facebook
Twitter
YouTube

XX. REGIJSKO PREVERJANJE EKIP PP CZ IN RK – ŠENTJUR 2014 (9. 6. 2014)

Izpostava URSZR Celje je skupaj z Izpostavo URSZR Trbovlje v sodelovanju z Rdečim križem Slovenije - Območnim združenjem RK Šentjur in Občino Šentjur v soboto, 7. junija 2014, v Gorici pri Slivnici organizirala XX. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa.

Na regijskem preverjanju usposobljenosti je sodelovalo 17 ekip prve moči Civilne zaščite občin, gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij, šol in drugih javnih zavodov. Preverjanje je potekalo na treh lokacijah v Gorici pri Slivnici. Tematika letošnjega regijskega preverjanja usposobljenosti je bila preverjanje delovanje in usposobljenosti ekip prve pomoči ob utopitvi, odpravi žledu ob naravni nesreči ter ob prometni nesreči kolesarja. Na ta način smo približali prvo pomoč javnosti ter občanom prikazati delo in poslanstvo ekip prve pomoči, članom ekip pa omogočili preizkus znanja v reševalnih aktivnostih, kot bi dejansko potekale ob naravnih nesrečah.

V sklopu preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči je potekala tudi taktična vaja Šentjur 2014. Scenarij vaje je predvideval neposredno ogroženost osnovne šole Slivnica ter vrtca Slivnica ter plinohrama v neposredni bližini gozda. V vaji je sodelovala GZ Šentjur z PGD Šentjur, PGD Slivnica, PGD Kalobje, PGD Loka pri Žusmu, PGD Prevorje, PGD Dobrna, PGD Dobje, PGD Planina, PGD Lokarje, PGD Dramlje, PGD Ponikva, PGD Dolga Gora, učenci OŠ Slivnica, ter ekipe OZRK Šentjur, Občine Dobje, Kinologi reševalnih psov Celje ter ekipa prve pomoči iz Trbovlj.

Hkrati s preverjanjem je potekala predstavitev dejavnosti različnih služb, ki se vključujejo v sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, in sicer:

- JZS - Jamarska reševalna služba Velenje,
- Radio amaterji Šentjur,
- KZS MERP - Kinološko društvo reševalnih psov Celje,
- GRS Celje,
- OZRKS Šentjur,
- URSZR Izpostava Celje,
- MORS SV - saniteta,
- MNZ PP Šentjur,
- Taborniki Divjega Petelina Šentjur,
- Reševalci PRS Celje in
- PGD Slivnica.

Največ znanja ob nudenju pomoči ponesrečencem je pokazala ekipa Gorenje d. d. Velenje, sledi jim PP Žiče Slovenske Konjice ter OZRK Šentjur GZ občine Šentjur. Predsednik organizacijskega odbora je v svojem zaključnem poročilu poudaril, da so vse ekipe pokazale izredno znanje. Ekipa Gorenje d. d. Velenje, se bo udeležila državnega preverjanja ekip PP, CZ in RK, ki bo 27. septembra 2014 v Kopru.

Čestitke vsem udeležencem regijskega preverjanja.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Rezultati preverjanja (Excel datoteka)