Facebook
Twitter
YouTube

PRIREDITEV OB DNEVU CZ - ŠTORE 2014 (11. 3. 2014)

Prireditev ob dnevu Civilne zaščite, s slovesno podelitvijo priznanj Civilne zaščite je potekala v ponedeljek, 7. marca 2014, v Kulturnem domu Štore, v organizaciji Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Izpostave Celje in letošnjim gostiteljem Občino Štore.

Prisotne sta nagovorila župan Občine Štore Miran Jurkošek, in slavnostni govornik, predstavnik Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, mag. Stanislav Lotrič. Vodja izpostave Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, gospod Silvester Šrimpf in mag. Stanislav Lotrič, sta svečano podelila priznanja Civilne zaščite najbolj zaslužnim pripadnikom in prostovoljnim reševalnih enot, služb in sestavov ter drugim posameznikom, skupinam, občinam ter gospodarskim družbam, zavodom in drugim organizacijam za zasluge in prispevek pri razvoju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč v preteklem obdobju. Tako je bilo podeljenih: - 20 BRONATIH ZNAKOV, - 6 SREBRNIH ZNAKOV in - 1 PLAKETA PGD Šentjur ob 140 letnici delovanja. V tem letu praznujejo: - PGD DREŠINJA VAS 100 let, - PGD GRAJSKA VAS 110 let in - PGD POLZELA 110 let. Srebrni znaki bodo podeljeni na njihovih svečanosti ob dejanskem praznovanju obletnice. Na prireditvi smo se zahvalili g. Novaliji Muminoviću in g. Milanu Goršku, ki sta ob naravni nesreči ponudila brezplačno pomoč v obliki hrane in nastanitve, pripadnikom tujih gasilskih enot.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Seznam dobitnikov priznanj (Word datoteka)