Facebook
Twitter
YouTube

VZORCI OBRAZCEV PRAVNIH PODLAG OBČINE

V pomoč občinam na območju Zahodnoštajerske regije smo v Izpostavi URSZR Celje pripravili pregled veljavnih predpisov na področju ZiR in vzorce obrazcev pravnih podlag.

1. Pregled veljavnih predpisov na področju ZIR.
2. Opomnik za občino.
3. VZORCI - Sklepi – normativni akti občine:
- Sklep župana o določitvi in organiziranju enot, služb in drugih operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč.
- Sklep župana o imenovanju osrednje gasilske enote (lahko je zajeto tudi v prejšnjem sklepu).
- Sklep župana o imenovanju poveljnika in namestnika poveljnika Civilne zaščite občine ter članov štaba Civilne zaščite občine.
- Sklep župana o imenovanju poverjenikov za Civilno zaščito.
- Merila za organiziranje in opremljanje enot in služb civilne zaščite ter drugih sil za zaščito in reševanje v občini.
- Sklep župana o določitvi osnovnih mobilizacijskih zbirališč organov, enot in služb Civilne zaščite v občini.
- Sklep o določitvi in kategorizaciji gasilskih enot.
- Sklep o imenovanju občinske komisije za ocenitev škode.
- Sklep o imenovanju odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada.
- Poslovnik o delu odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada.
- Sklep župana o določitvi organa občine za izdelavo občinskih načrtov ZIR.
- Sklep župana o določitvi skrbnika občinskih načrtov ZIR.
- Sklep o določitvi pooblaščene osebe za prevzem in delitev tablet KJ.
4. VZORCI - Predlogi za popolnjevanje:
- Predlog za razporeditev.
- Predlog za ukinitev razporeditve.
5. VZOREC:
- Program usposabljanja za izvedbo evakuacije.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE