Facebook
Twitter
YouTube

1. MAREC - DAN CIVILNE ZAŠČITE (21. 2. 2014)

1. marec se praznuje kot »dan Civilne zaščite«. Z dnevom Civilne zaščite želimo krepiti zavest javnosti o ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami in o vlogi Civilne zaščite pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter poudariti pomen mednarodnega sodelovanja za razvoj zaščite, reševanja in pomoči.

V počastitev 1. marca – dneva Civilne zaščite organizira Štab Civilne zaščite Zahodno štajerske regije z Upravo RS za zaščito in reševanje / Izpostavo Celje in Občino Štore, osrednjo regijsko slovesnost s podelitvijo priznanj Civilne zaščite, ki bo v petek 7. marca 2014, ob 13. uri v Kulturnem domu Štore, Cesta XIV. divizije 29, Štore. Priznanja bodo podeljena najbolj zaslužnim pripadnikom Civilne zaščite, pripadnikom prostovoljnih reševalnih enot, služb in sestavov ter drugim posameznikom, skupinam, občinam ter gospodarskim družbam, zavodom in drugim organizacijam za zasluge in prispevek pri razvoju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč v preteklem obdobju. Na prireditvi bodo podeljeni: - 20 bronastih znakov Civilne zaščite, - 6 srebrnih znakov Civilne zaščite (eno priznanje bo podeljeno na prireditvi ob obletnici PGD), - 1 plaketa Civilne zaščite. Letos se priznanja Civilne zaščite za visoke obletnice prostovoljnih gasilskih društev ne vročajo na osrednji regijski slovesnosti ob dnevu Civilne zaščite. Na osrednji regijski slovesnosti bodo ta priznanja le slavnostno razglašena in kasneje priložnostno vročena dobitnikom ob slovesnostih v počastitev obletnic posameznih prostovoljnih gasilskih društev. Ob 1. marcu – dnevu Civilne zaščite vas vljudno vabimo, da se udeležite slovesne podelitve priznanj in nagrad v Štorah in se s tem pridružite počastitvi dneva Civilne zaščite. Vljudno vabljeni!

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Seznam dobitnikov priznanj (Word datoteka)