Facebook
Twitter
YouTube

NATEČAJ ZA IZDELAVO LIKOVNIH IN LITERARNIH DEL 2013/2014 (22. 8. 2013)

Uprava RS za zaščito in reševanje je v šolskem letu 2013/2014 za predšolsko in šolsko mladino razpisala 18. natečaj »Naravne in druge nesreče«. Tema letošnjega natečaja je Voda! Kaj storiti, da nesreče ne bo.

Namen natečaja je, da se mladi podrobneje seznanijo z nesrečami v ali na vodi ter na ledu, obenem pa se poučijo kaj storiti, da ne bo prišlo do nesreče oziroma se nanjo ustrezno pripravijo. Natečaj je namenjen otrokom v vrtcih, učencem v osnovnih šolah in učencem osnovnih šol s posebnim programom. Natečaj bo potekal na državnem in regijskem nivoju. Na Izpostavo URSZR Celje, Maistrova 5, 3000 Celje pošljite likovne in literarne izdelke do 7. februarja 2014. Regijska komisija bo iz vsake kategorije izbrala po 5. del in jih poslala na državni izbor. Razpis in podrobnejša navodila najdete v priponkah. Želimo vam veliko uspeha pri izdelavi likovnih in literarnih izdelkov.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Dopis (PDF datoteka)

Obrazec (PDF datoteka)

Razpis (PDF datoteka)