Facebook
Twitter
YouTube

XIX. REGIJSKO PREVERJANJE USPOSOBLJENOSTI EKIP PP - ŽALEC 2013 (10. 6. 2013)

Izpostava URSZR Celje je v sodelovanju z Rdečim križem Slovenije - Območnim združenjem RK Žalec in Občino Žalec v soboto, 8. junija 2013, v Žalcu organizirala XIX. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa.

Na regijskem preverjanju usposobljenosti je sodelovalo 15. ekip prve pomoči Civilne zaščite občin, gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij, šol in drugih javnih zavodov. Na preverjanju usposobljenosti so poleg domačih ekip, že tradicionalno, sodelovala tudi tuja ekipa prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa iz Hrvaške, Rdeči križ Krapina. To sodelovanje že vrsto let zelo uspešno poteka v sklopu aktivnosti obmejnega sodelovanja, na podlagi sklenjenih dvostranskih sporazumov, na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, Slovenije s Hrvaško, Madžarsko in Avstrijo. Preverjanje je potekalo na treh lokacijah v središču Žalca.
Tematika letošnjega regijskega preverjanja usposobljenosti je bila preverjanje delovanja in usposobljenosti ekip prve pomoči pri posledicah množičnega pretepa, nesreči pri pikniku in nesreči z nevarno snovjo. Na ta način smo približali prvo pomoč javnosti ter občanom prikazati delo in poslanstvo ekip prve pomoči, članom ekip pa omogočili preizkus znanja v reševalnih aktivnostih, kot bi dejansko potekale ob naravnih in drugih nesrečah.

V sklopu preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči je potekala tudi vaja Žalec 2013 (pri ogledu predstave v domu II. Slovenskega tabora je prišlo v čajni kuhinji do požara in eksplozije plinske jeklenke), v vaji so sodelovali; PGD Žalec, PGD Vrbje, PGD Griže, PGD Šempeter, PGD Zabukovica, PGD Gotovlje, PGD Ložnica, dijaki Srednje zdravstvene šole Celje, ter ekipe OZRK Šentjur, Občina Dobje, Žiče in RK Krapina.

Hkrati je potekala predstavitev dejavnosti različnih služb, ki se vključujejo v sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, in sicer:
- JZS - Jamarska reševalna služba Velenje,
- Reševalna postaja Celje,
- KZS MERP - Kinološko društvo reševalnih psov Celje,
- GRS Celje,
- OZRKS Žalec,
- URSZR Izpostava Celje,
- RK Hrvaške in
- MNZ PP Žalec (konjenica, policijski psi).

Največ znanja ob nudenju pomoči ponesrečencem je pokazala ekipa Gorenje d. d. Velenje, sledi jim CZ Občine Dobje in OZRK Velenje. Predsednik organizacijskega odbora je v svojem zaključnem poročilu poudaril, da so vse ekipe pokazale izredno znanje.

Ekipa Gorenje d. d. Velenje, se bo udeležila državnega preverjanja ekip prve pomoči CZ in RK, ki bo 5. oktobra 2013 v Velenju.
Čestitke vsem udeležencem regijskega preverjanja.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Rezultati preverjanja (PDF datoteka)