Facebook
Twitter
YouTube

PRIREDITEV OB DNEVU CZ 2013 (18. 2. 2013)

1. marec – Svetovni dan Civilne zaščite praznujejo države članice Mednarodne organizacije za civilno obrambo ("ICDO" - International Civil Defence Organisation) od leta 1990. Kljub temu, da Slovenija ni članica te organizacije, pa ga je Slovenska vlada s Sklepom leta 1992 določila, kot dan Civilne zaščite v Republiki Sloveniji.

Z dnevom Civilne zaščite želimo opominjati in okrepiti zavest javnosti o ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami in o vlogi Civilne zaščite pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter poudariti pomen mednarodnega sodelovanja za razvoj zaščite, reševanja in pomoči. Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, katerega pomembni del je Civilna zaščita, je namenjen prav preprečevanju vseh vrst nesreč in ogrožanj oziroma zmanjšanju njihovih posledic. Za državo in vse državljane je nadvse pomembno, da je Civilna zaščita ves čas v pripravljenosti, da se po potrebi aktivira in posreduje, ter da je za vse možne primere ustrezno opremljena in usposobljena. Državljani morajo imeti občutek varnosti ter zagotovilo, da v nesreči ne bodo ostali sami.

 

Ob tej priložnosti organizira Štab Civilne zaščite za Zahodno Štajersko v sodelovanju z Upravo RS za zaščito in reševanje, Izpostavo Celje in Občino Šoštanj osrednjo regijsko prireditev s podelitvijo priznanj in nagrad CZ ob 1. marcu – SVETOVNEM DNEVU CIVILNE ZAŠČITE. Priznanja in nagrade CZ bodo podeljena najbolj zaslužnim pripadnikom Civilne zaščite, pripadnikom prostovoljnih reševalnih enot, služb in sestavov ter drugim posameznikom, skupinam, občinam ter gospodarskih družbam, zavodom in drugim organizacijam za zasluge in prispevek pri razvoju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč v preteklem obdobju.

 

Na prireditvi, ki bo v sredo, 6. marca 2013, ob 16.00 uri, v Kulturnem domu Šoštanj, Trg Jožeta Lampreta 1, Šoštanj, bo podeljenih:

 

-     32 bronastih znakov CZ, od tega 23 za enkratna dejanja (poplave 2012)

-     16 srebrnih znakov CZ

-     3 zlati znaki CZ in

-   3 plakete (za plakete bodo podane obrazložitve, kajti podeljene bodo med letom).

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE