Facebook
Twitter
YouTube

OBRAZCI ZA POROČANJE OBČIN OB NARAVNIH NESREČAH

Med prilogami se nahajajo obrazci za pomoč občinam ob naravni nesreči, in sicer:
- Vloga občine za državno pomoč,
- Poročilo o nesreči,
- Končno poročilo in
- Dnevnik aktivnosti.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Vloga za državno pomoč (Word datoteka)

Poročilo o nesreči (Word datoteka)

Končno poročilo (Word datoteka)

Dnevnik aktivnosti (Word datoteka)